Document
Din deltakelse kan bidra til å forebygge hudproblemer
Hos Coloplast utvikler vi stadig nye produkter for å gjøre livet enklere for mennesker som har stomi. Hvis lekkasje og hudirritasjon er et problem for deg, kan du registrere deg for å delta i en klinisk studie av et nytt produkt som Coloplast har under utvikling til fordel for deg og andre.

I løpet av den kliniske studien vil du bli bedt om å bruke et stomiprodukt som allerede er på markedet, og et nyutviklet stomiprodukt. Du vil bli bedt om å delta i den kliniske studien i tolv uker i løpet av januar–april 2020.

I løpet av denne perioden vil vi be deg om å ta del i tre besøk, som varer ½–1 time hver.

Deltakelse er frivillig, og du kan når som helst avslutte din deltakelse uten forklaring og uten konsekvenser for deg. Du blir kompensert for tiden din når du deltar i studien.

Fyll ut skjemaet nedenfor hvis du er interessert i å høre mer om den kliniske studien som blir utført av Coloplast, og er interessert i å delta. Da kontakter vi deg hvis studien er relevant for din situasjon.

Informasjon om tilstanden din

Herved gir jeg samtykke til at Coloplast kan kontakte meg via e-post og telefon angående deltakelse i relevante studier, og behandling av mine personlige helseopplysninger for å finne relevante studier.
For mer informasjon om Coloplasts behandling av personopplysninger, se Personvernerklæringen.
Se hvordan Coloplast utvikler produkter og tjenester som gjør livet enklere for mennesker med helt personlige og private medisinske behov.
Coloplast Norge AS I Ryenstubben 10 I 0612 Oslo I Norge I www.coloplast.no

The Coloplast logo is a registered trademark of Coloplast A/S.
© 2020. All rights reserved